News Photo

Erken Akım Yayıcı Paratonerler (E.S.E)

Yıldırım öncesi oluşturdukları iyonizasyon ile oluşturdukları erken uyarım alanı ile yıldırım üzerlerinden topraklanmasını sağlarlar. Bu ailenin ilk jenerasyonu Radyoaktif Paratonerlerdir. Önceleri Ra-226 sonra Am-241 radyoizotopları ile üretilen bu yakalama uçları 100 mt. ye kadar yarıçapa sahip koni hacimlerini koruyabilmektedir.

Ancak günümüzde elektronik teknolojilerin gelişimi iyonizasyon kaynağı olarak radyoizotoplar yerine elektronik elemanların almasını mümkün kılmıştır. Bunun sonucu olarak ailenin son iki üyesi Piezoelektrik kristali ve atmosferik elektrik alandan etkilenerek çalışan elektronik devreli paratonerler olmuştur. Son üretilen bu paratonerler ile radyasyon riskine girmek istemeyen toplum bu koruma yöntemine yönelmiştir.

Ayrıca ülkemizde Atom Enerjisi Kurumu da 2001 yılında radyoaktif paratoner üretimini durdurmak amacı ile radyoizotop ithalini durdurmuş ancak eldeki hammadde stoklarının bitirilmesi amacı ile bu ürünün satışını ve kullanımını yasaklamamıştır. Bilindiği gibi radyoaktif paratoner montajları Atom Enerji Kurumu tarafından ruhsatlanmaktadır. Eski montajlı paratonerler güvenli ve performansı açısından yapılan bakımlar garantisinde kullanılmasına devam edilecektir. ESE ailesinden Radyoaktif olmayan paratonerler için “AKTİF PARATONERLER” adı benimsenmiş Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatlarında 980-210 poz no da yer almıştır.

Bu haberi paylaş

Yorum Yap

İşletmeniz için kaliteli hizmet almak ister misiniz?